Start

PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Popularne

PostHeaderIcon Witaj na stronie startowej

PostHeaderIcon Aktualności

 

DZIEŃ GALOWY

28.04.2017r. (piątek)

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 godz. lekcyjna grupa  OA,OB, kl. I-III, IV - VI SP

5 godz. lekcyjna kl. I-III GP

(miejsce: sala gimnastyczna w szkole podstawowej)

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

czwartek 27.04.2017

Szkoła Podstawowa - godz. 1500

Gimnazjum Publiczne - godz.1415

 

 

UWAGA RODZICE!

Od 10.04.2017r. do 10.05.2017r

w Sekretariacie

Zespołu Placówek Oświatowych

w Grudusku

prowadzone są zapisy dzieci

na rok szkolny 2017/2018

 

Do klas I  zapisujemy dzieci

urodzone w 2010 roku (7-latki)


Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci

urodzone w 2011 roku (6-latki).


Natomiast rodzice dzieci urodzonych

w roku 2012,2013,2014 mają możliwość

zapisu  dziecka  do  Punktu  Przedszkolnego

(grupa 5,4,3-latków).


W celu zapisania dziecka  należy dostarczyć

do sekretariatu wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły www.zpogrudusk.pl

lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych

ul. Szkolna 2, 06-460 Grudusk

 

 

DRODZY RODZICE!

TURNUSY REHABILITACYJNE

DLA DZIECI ROLNIKÓW

W 2017 ROKU

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi:

  • wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny
  • wraz z informacją wychowawcy klasy
  • i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

(UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl).

Zgłoszenia dziecka(wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników zapewniają dzieciom:

całodzienne wyżywienie,

całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską

oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2017 roku Kasa zorganizuje 26 miejsc dla PT KRUS w Ciechanowie, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

  • W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – turnus w terminie:

I turnus: 25.06 – 15.07. 2017r.

  • W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – turnus w terminie:

I turnus: 08.08 – 28.08.2017r.

Wnioski należy składać do PT KRUS do 17 kwietnia 2017r.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr 23-674 24 17.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE, RODZICE,UCZNIOWIE

Ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca reformy edukacji w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi planowanymi zmianami.

Pełną informację na temat zmian zachodzących w systemie oświaty (harmonogram reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) znajdą Państwo na stronach internetowych:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

www.men.gov.pl

www.twitter.com/MEN-GOV-PL

www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej

 

Z wyrazami szacunku

Marlena Gałęziewska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

 

 

 

 

UWAGA!!!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Terapeuta Rodzinny

mgr Anna Krowiranda

pełni dyżury

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Grudusku

w każdy piątek miesiąca

w godz. 1100 - 1400

 

Zapraszamy

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK


900 - 1230


1230 - 1400  


900 - 1230  


1000- 1130 

mgr Marlena Gałęziewska

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Imię i

nazwisko

nauczyciela

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK

PIĄTEK

mgr Alicja

Zdziarska

945- 1500

700- 900

945- 1230

1330- 1500

700- 900


1030- 1145

945- 1130


1245- 1500

700- 900


945- 1500

mgr Żaneta

Kołakowska

700- 900

1030- 1100

1030- 1100

1230- 1330

945- 1030

1145- 1500

700- 900

1130- 1330

1030- 1130 

Poprawiony (środa, 26 kwietnia 2017 07:52)

 
Poradnik

 

DZIEŃ PROFILAKTYKI

SP

26- 04.2017

 

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
feed-image