Start

PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Popularne

PostHeaderIcon Witaj na stronie startowej

PostHeaderIcon Aktualności

 

 

 

 

UWAGA

Półkolonie w Grudusku

Wójt Gminy Grudusk  wraz z organizatorami informuje, że w dniach

od 03 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

organizuje

PÓŁKOLONIE LETNIE

dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu  Gminy Grudusk.

W programie przewidziane:

1. Zajęcia kulturalno-oświatowe, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne,

2. Atrakcyjne wyjazdy m.in.: Ostróda- rejs statkiem; Warszawa – Centrum zabaw dla dzieci Colorado; Przasnysz – Park linowy; Mława – Basen; Ciechanów – Kino; Olsztyn – Planetarium itp.

3. Zapewniamy ubezpieczenie dzieci, wykwalifikowaną kadrę oraz wyżywienie dla uczestników / 2 posiłki dziennie /.

CAŁKOWITY KOSZT PÓŁKOLONII – 400 ZŁ. OD DZIECKA

Liczba miejsc ograniczona  -  o zakwalifikowaniu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy odbywają się w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Grudusku w  godzinach od 8.00 do 16:00

Możliwość zapisów telefonicznych pod  nr  236175070.

Zapisy do 12 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii. Państwa dziecko w atrakcyjny sposób spędzi wakacyjny czas.

 

 

 

List

Ministra Edukacji Narodowej

do Rodziców

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Chcę podkreślić, że do końca obecnego roku szkolnego przeszkolimy nauczycieli z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietnia opublikowaliśmy wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2019/2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas.

Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”.

Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę.

Dziękuję za Państwa aktywny udział we wprowadzaniu reformy edukacji. Zachęcam do kontaktu z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację
w regionach.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. Zachęcam do kontaktu.

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!

Od 10.04.2017r. do 10.05.2017r

w Sekretariacie

Zespołu Placówek Oświatowych

w Grudusku

prowadzone są zapisy dzieci

na rok szkolny 2017/2018

 

Do klas I  zapisujemy dzieci

urodzone w 2010 roku (7-latki)


Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci

urodzone w 2011 roku (6-latki).


Natomiast rodzice dzieci urodzonych

w roku 2012,2013,2014 mają możliwość

zapisu  dziecka  do  Punktu  Przedszkolnego

(grupa 5,4,3-latków).


W celu zapisania dziecka  należy dostarczyć

do sekretariatu wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły www.zpogrudusk.pl

lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych

ul. Szkolna 2, 06-460 Grudusk

 

 

DRODZY RODZICE!

TURNUSY REHABILITACYJNE

DLA DZIECI ROLNIKÓW

W 2017 ROKU

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi:

  • wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny
  • wraz z informacją wychowawcy klasy
  • i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

(UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl).

Zgłoszenia dziecka(wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników zapewniają dzieciom:

całodzienne wyżywienie,

całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską

oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2017 roku Kasa zorganizuje 26 miejsc dla PT KRUS w Ciechanowie, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

  • W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – turnus w terminie:

I turnus: 25.06 – 15.07. 2017r.

  • W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – turnus w terminie:

I turnus: 08.08 – 28.08.2017r.

Wnioski należy składać do PT KRUS do 17 kwietnia 2017r.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr 23-674 24 17.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE, RODZICE,UCZNIOWIE

Ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca reformy edukacji w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi planowanymi zmianami.

Pełną informację na temat zmian zachodzących w systemie oświaty (harmonogram reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) znajdą Państwo na stronach internetowych:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

www.men.gov.pl

www.twitter.com/MEN-GOV-PL

www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej

 

Z wyrazami szacunku

Marlena Gałęziewska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

 

 

 

 

UWAGA!!!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Terapeuta Rodzinny

mgr Anna Krowiranda

pełni dyżury

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Grudusku

w każdy piątek miesiąca

w godz. 1100 - 1400

 

Zapraszamy

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK


900 - 1230


1230 - 1400  


900 - 1230  


1000- 1130 

mgr Marlena Gałęziewska

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Imię i

nazwisko

nauczyciela

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK

PIĄTEK

mgr Alicja

Zdziarska

945- 1500

700- 900

945- 1230

1330- 1500

700- 900


1030- 1145

945- 1130


1245- 1500

700- 900


945- 1500

mgr Żaneta

Kołakowska

700- 900

1030- 1100

1030- 1100

1230- 1330

945- 1030

1145- 1500

700- 900

1130- 1330

1030- 1130 

Poprawiony (poniedziałek, 03 lipca 2017 07:58)

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
feed-image