foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku


 

W piątek 30 października grupa 4- latków w naszym Punkcie Przedszkolnym obchodziła Dzień Dyni. Nasze przedszkolaki ubrane były na pomarańczowo. Ten dzień był wypełniony licznymi zabawami integracyjnymi. Przedszkolaki przystąpiły do dyniowych zawodów. Na początek były dyniowe kręgle a potem slalom dyniowy. Dzieci poznały też wiele ciekawostek na temat tego warzywa a także miały możliwość sprawdzenia jak dynia wygląda w środku

Dzieci wykonały też prace plastyczne a na koniec każde z nich otrzymało medal ,dyplom i słodki upominek za udział w zabawie.


 

Dnia 13 października 2020r., 13 uczniów klasy Ia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku, złożyło ślubowanie pierwszoklasisty, stając się tym samym pełnoprawnymi uczniami. Uroczystość ślubowania i pasowania na pierwszaka ze względu na zaostrzenia sanitarne, odbyła się w klasie, bez obecności Rodziców. W uroczystości, obok głównych bohaterów, uczestniczyła Pani dyrektor Marlena Gałęziewska oraz wychowawczyni-Elżbieta Czajkowska. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Tradycyjnie nie zabrakło pocztu sztandarowego ze szkolnym sztandarem, na który uczniowie złożyli ślubowanie. Dzieci obiecywały, że będą pilnie się uczyć, wypełniać obowiązki ucznia tak, aby przynieść zadowolenie sobie i Rodzicom. Ślubowały godnie i kulturalnie się zachowywać oraz szanować wszystkich dorosłych, jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor wręczyła uczniom dyplomy i upominki.

 


W dniu 13 października w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klasy pierwszej. Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się wytrwale piosenek i wierszy.  Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz pokazały, że znają przepisy ruchu drogowego. Po części artystycznej złożyły ślubowanie, a Pani Dyrektor Marlena Gałęziewska dokonała aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom i pierwszą w życiu legitymację oraz skromny upominek.  

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka, a słowa przyrzeczenia będą dla nich wskazówką na dalsze lata nauki.

 


 

1 października 2020 r., w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem”, po raz kolejny obchodzony jest „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”.

  

W tym dniu, w Naszej szkole, odbyło się spotkanie pierwszoklasistów z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Była to doskonała okazja, aby poprzez zabawę przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, szkole oraz na ulicy. Podczas spotkania zostały przedstawione i przypomniane zasady dotyczące bezpiecznego organizowania zabaw, poruszania się po drogach, zachowania się w stosunku do osób nieznajomych i zachowania się w domu pod nieobecność osób dorosłych. Funkcjonariuszki przypomniały także o numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Dzieci zadawały pytania, na które panie policjantki bardzo chętnie odpowiadały. Na koniec spotkania, dzieci otrzymały upominki (opaski odblaskowe).

  

Ze względów bezpieczeństwa spotkania odbyły się oddzielnie w poszczególnych klasach.

 

 

  

UWAGA!!!

Opłata za obiady w miesiącu listopadzie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówki, Punkt Przedszkolny) wynosi 57 zł.

 

Opłata za obiady w miesiącu listopadzie dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej wynosi 12 zł. (w związku z przejściem klas I-III na naukę zdalną od 09.11.2020r.)

 

 

Jednocześnie informujemy, że z powodu przejścia uczniów klas IV- VIII od 26.10.2020r. na naukę zdalną,

uczniowie otrzymają zwrot pieniędzy za ostatni tydzień października w kwocie15 zł.

Dnia 15 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Do akcji, której głównym celem jest uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami -  przyłączyły się również przedszkolaki z grupy 5 – latków.

Dzieci obejrzały min. prezentację multimedialną „Jak skutecznie myc ręce”, wysłuchały rozmowy dwóch rękawiczek (brudnej i czystej),  dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Omówiły prawidłowy schemat mycia rąk i zastosowały go w praktyce.

Na zakończenie wspólnie wykonały plakat promujący mycie rąk - mamy nadzieję, iż ta umiejętność przekształci się w nawyk.


 

 

15 września w naszym Przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.

Celem było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości.

Dzień Kropki jest to dzień odwagi, zabawy i odkrywania talentów.

Na zajęciach dzieci poznały genezę tego święta. Uważnie wysłuchały opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności – talent.

Tego dnia było kolorowo i bardzo radośnie.😄

 

 


 

Wesprzyj naszą gminę/ i spisz gospodarstwo rolne!

Rolnicy z naszej gminy/ liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Szanowni Rodzice,

Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.

Gmina, w której Państwo mieszkacie bierze udział w konkursie dla Gminnych Biur Spisowych w województwie mazowieckim.  Nagrodą dla zwycięskiej gminy jest aż 50 zestawów sportowych dla szkół i atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Zasady konkursu są bardzo proste: nagrodę wygrywa gmina z najwyższym odsetkiem rolników spisanych samodzielnie przez Internet. Jeżeli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza, nie ma na co czekać. Jego wypełnienie nie zabiera wiele czasu, natomiast z nagród może skorzystać wiele dzieci.

Jeżeli nie prowadzą Państwo gospodarstwa rolnego, ale w rodzinie, sąsiedztwie lub okolicy mają Państwo znajomych rolników, prosimy o przekazanie im informacji o konkursie. Każdy wypełniony formularz zwiększa szansę na wygraną atrakcyjnych nagród dla miejscowych szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

                                                                                              

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie


 

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice

W związku z licznymi błędami wpłat za obiady, informujemy, że kwota w każdym miesiącu jest inna.

Na stronie internetowej, na bieżąco będzie uaktualniana miesięczna kwota.

 

Opłaty za obiady

W związku z zagrożeniem Covid - 19 opłata za obiady będzie przyjmowana wyłącznie przelewem na konto bankowe, nr rachunku:

80 8220 0004 0003 6357 2000 0060

Odbiorca:

Zespół Placówek Oświatowych

ul. Szkolna 2

06-460 Grudusk

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata za obiady za miesiąc ............

imię i nazwisko dziecka/ucznia,

klasa do której uczęszcza.

WPŁAT NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ DO

10-tego każdego miesiąca!!!

Opłata za listopad - 57 zł

wpłat dokonują uczniowie klas I- III oraz grupy przedszkolne i "zerówki"

 


 

 

DRODZY UCZNIOWIE!!!

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

33 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku

I. 16.06.2020r. (wtorek)

Pierwszy dzień:

-  godz. 9:00 Język polski: 120 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 180 minut)

II. 17.06.2020r. (środa)

Drugi dzień:

- godz. 9:00 Matematyka: 100 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 150 minut)

III. 18.06.2020r. (czwartek)

Trzeci dzień:

- godz. 9:00 Język obcy nowożytny – język angielski: 90 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 135 minut)

 

31 lipca 2020r. – ogłoszenie wyników, przekazanie wyników i zaświadczeń szkołom, wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.

- W dni egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas VIII przychodzą/przyjeżdżają do szkoły na godzinę 8:00.

- Transport uczniów do szkoły i ze szkoły w dni egzaminu ósmoklasisty zapewniają Rodzice.

 

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

- własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki – także linijkę), przyborów nie wolno sobie pożyczać,

- małą butelkę wody

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

W dni egzaminu ósmoklasisty zdających obowiązuje strój galowy.

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w warunkach zagrożenia:

 - Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca, w trakcie pisania egzaminu.

 

- Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywaniu ust zgięciem łokcia).

- Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – np. smartfona, telefonu, maskotek …

- Na terenie szkoły oraz w jej budynku należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, przed szkołą należy unikać gromadzenia się w większych grupach

- Uczniowie przebywający w sali egzaminacyjnej mogą zdjąć maseczki, przyłbice w trakcie pisania egzaminu, ale muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz po zakończeniu pracy z arkuszem, podczas wychodzenia z sali egzaminacyjnej.

- Jeżeli uczeń poczuje się źle  podczas egzaminu, powinien o tym fakcie natychmiast poinformować zespół nadzorujący.

- Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu.

- Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

- W ciągu ostatnich 15 minut , nawet jeśli zdający zakończył pracę , nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej.

- Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( z wyjątkiem dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – ci uczniowie nie wykonują tej czynności – nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

- Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący :

  • Informuje zdających o zakończeniu pracy
  • Wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  • Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów (dodatkowy czas 5 minut oraz wymienione czynności nie dotyczą dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ponieważ uczniowie ci korzystają z wydłużonego czasu pracy)

 

- W salach, w których piszą egzamin uczniowie zobowiązani do przenoszenia odpowiedzi (poza dyslektykami), członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek dopilnowania tej czynności.

- Po upływie dodatkowego czasu (wspomniane wcześniej 5 minut) uczniowie odkładają arkusze, członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na opuszczenie sali z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu.

 

 

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA 

NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY!!!

  

Nasza szkoła w programie  „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

 

Nasza szkoła jest jedną z 30 szkół z województwa mazowieckiego, które biorą udział w programie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. Jest to program edukacji ekologicznej realizowany przez szkoły z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

 Do naszej szkoły dotarła edukacyjno-zabawowa paka poświęcona 8 surowcom: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERAIŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY. Materiały pomogą przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom wszystkie surowce. Skąd się one biorą? Co z nich produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów?

EkoPaka pozwoli wprowadzić najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Będzie pożytecznie, kolorowo i zabawnie. Edukacja ekologiczna dla najmłodszych już wkrótce u nas!

Zachęcamy do polubienia profilu programu EkoPaka na Facebooku: www.facebook.com/EkoPaka


 

 

Ogłoszenie

Informujemy, że od 11 maja (poniedziałek) pracę wznawia biblioteka szkolna, która będzie dostępna dla czytelników od 800 – 1400.

Obowiązują maseczki i rękawiczki.

W sprawie zwrotu oraz wypożyczeń książek, proszę o kontakt telefoniczny: 600 247 951

Zapraszam


 

Krzyżówka i wykreślanka

 

W tym konkursie liczyła się poprawność i szybkość odesłania prac.

 

Klasy I- III

 

Kinga Adamkowska

Zuzanna Kimona

Paulina Chrostowska

Patrycja Chrostowska

 

Klasy IV- VIII

 

Julia Kijewska

Adrian Kijewski

 

Zwycięzcom Gratuluję


 

Dzień Książki i Praw Autorskich

 

Internetowy konkurs polegał na udzieleniu 8 poprawnych odpowiedzi. Oto one:

1. 1995 rok

2. Edward Szymański

3. W Mezopotamii

4. Hieroglify to znaki pisma obrazkowego

5. Jan Gutenberg

6. Wynalazkiem XX wieku jest E-book

7. Liber

8. Prawa osobiste majątkowe.

 

Zwycięzcami w klasach I – III zostali:

 

Klaudia Piotrowska kl. I a

Jakub Kowalewski kl. II a

 

Zwycięzcami w klasach IV-VIII zostali:

 

Julia Kijewska kl. V a

Adrian Kijewski kl. VI a

Piotr Kaniewski kl. V c

 

Zwycięzcom Gratuluję


 

Wyniki konkursu „Sposób na książkę, sposobem na nudę” 

 

 

DZIEŃ PATRONA

Każdego roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona- Władysława Broniewskiego. Odbywa się to zawsze w jego dzień urodzin, czyli 17 grudnia. Podczas tej uroczystości staramy się przypomnieć sylwetkę tego wielkiego Polaka, którego śmiało zaliczyć możemy do grona Ojców Niepodległości.

W tym roku szkolnym akademię przygotowywali uczniowie klas VI pod kierunkiem pani A. Szczyglak oraz p. M. Krzyczkowskiej. W montażu słowno- muzycznym wykorzystano życiorys Broniewskiego oraz utwory tegoż autora, a wśród nich najsłynniejszy „Bagnet na broń”, a także„ Żołnierz polski”, „ Młodość”, „List z więzienia” czy fragment utworu „ Mazowsze”.

Wśród utworów muzycznych znalazły się takie piosenki jak „ Wind of change” zespołu Scorpions, „ Dom” Cleo, „ Uwierz Polsko”- w wykonaniu naszych uczniów, a zarazem prowadzących- Mai Klei i Błażeja Jędrzejewskiego oraz chóru szkolnego pod kierunkiem p. J. Rutkowskiej. Dodatkowo „ Rozkwitały pąki białych róż” zaśpiewała młodsza koleżanka Zuzanna Bęcławska.

W programie wykorzystano również dwa klipy : „ Legiony”- Mateusza Ziółko oraz „ Partyzant” zespołu Dżem. Wszystko podsumowała p. dyrektor Marlena Gałęziewska, która podziękowała uczniom i opiekunom za przygotowany występ.


 

EKO MISJA

W miesiącu czerwcu odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa , która była zwieńczeniem przeprowadzonej wcześniej akcji „Eko Misja - Nie Marnuję. „Eko Misja” to projekt Banków Żywności prowadzony z udziałem doświadczonych pedagogów w szkolnych placówkach w całej Polsce, związany z poważnym problemem marnowania żywności w gospodarstwach domowych, w tym z zasadami jej prawidłowego przechowywania. Dzięki ciekawym materiałom edukacyjnym, a także atrakcyjnej formule zajęć dydaktycznych, dzieci uczą się dlaczego tak ważne jest aby nie marnować jedzenia. Dodatkowo, widoczny udział w projekcie ma polska firma Amica, która odpowiedzialna była za merytoryczną część poświęconą samemu przechowywaniu żywności.

Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce brała udział w akcji i jako pierwsza przeprowadziła lekcję edukacyjną z uczniami klasy Va pod kierunkiem pani Zofii Benbenkowskiej. Podczas lekcji, poruszano szereg ciekawych i ważnych kwestii związanych z zasadami prawidłowego przechowywania żywności. Akcja „Eko Misja nie Marnuję” realizowana przez Federację Polskich Banków Żywności, finansowana jest ze  środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiały i scenariusz powstał przy wsparciu marki Amica oraz innych partnerów akcji. Patronat honorowy nad programem pełni Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII


 

Park Nauki Torus

Znalezione obrazy dla zapytania park nauki torusDnia 12-11-2019 r. uczniowie klasy VII, pod opieką P. A. Mierzejewskiej oraz P. M. Krzyczkowskiej, udali się na wycieczkę do Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z matematyki, fizyki, techniki. Poznali historię wieży ciśnień, doświadczyli iluzji optycznych. Przeprowadzili ciekawe eksperymenty, badali pH różnych substancji chemicznych.

Wyjazd był bardzo ciekawy – interaktywna edukacja poprzez zabawę wszystkim się spodobała.

 

  

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

2020 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved