foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Dnia 12 marca 2019 roku odbyła się bezpłatna wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Wzięło w niej udział 52 najlepszych uczniów naszej szkoły pod opieką pani Pauliny Nawrockiej i pani Anny Szczyglak.

Warunkiem udziału w wycieczce była wysoka średnia ocen oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. Wycieczka została zorganizowana przez posła na Sejm – pana Roberta Kołakowskiego oraz radnego powiatu ciechanowskiego – pana Jacka Oglęckiego.

Dzięki uprzejmości pana posła Roberta Kołakowskiego, który towarzyszył nam od momentu przyjazdu do Warszawy mogliśmy zwiedzić Sejm, a także skosztować pysznego obiadu w sejmowej stołówce. Mieliśmy niepowtarzalną możliwość obejrzenia sali sejmowej z górnej galerii, o której bardzo ciekawie opowiedział przewodnik, który się nami opiekował. Udało nam się nawet spotkać kilku polityków, znanych na co dzień z telewizyjnych wystąpień.

To było niezapomniane przeżycie, przebywać w miejscu, w którym często rozgrywają się najważniejsze losy naszego państwa.

Okazało się także, że warto się jednak uczyć, chociażby dla takiej nagrody.      

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved