foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

DZIEŃ ZDROWIA I PROFILAKTYKI

Dnia 03.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego odbył się Dzień Zdrowia i Profilaktyki pod hasłem ,,RECEPTA NA ZDROWIE”.

Cele uroczystości to m.in.:

- Promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie postaw prozdrowotnych.

- Zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych.

- Rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.

- Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

- Uświadomienie dzieciom zagrożenia związanego ze stosowaniem: narkotyków (papierosy, alkohol, dopalacze), energetyków, cyberprzemocy, itp.

- Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych promujących zachowanie zdrowego stylu życia.

 

   Uczestnikami uroczystości były dzieci z oddziałów zerowych i uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjalne.

Uczniowie przygotowywali się do tego dnia, pogłębiając swoją wiedzę nt. przyczyn i skutków stosowania niewłaściwych substancji, niewłaściwych zachowań, decyzji i wyborów życiowych.

  W ramach akcji profilaktycznej upowszechniano postawy prozdrowotne wśród dzieci 6 – letnich oraz uczniów klas I – III poprzez realizację ogólnopolskiego programu antytytoniowego „Nie pal przy mnie, proszę” w oddziałach zerowych i w klasach pierwszych. Podsumowaniem tego programu było wykonanie indywidualnych prac plastycznych na temat „Mamo, tato, nie palcie przy mnie”. Natomiast w klasach drugich i trzeciej odbyły się pogadanki o tematyce zdrowotnej, celem kształtowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Podsumowaniem tych rozmów było przygotowanie gazetek ściennych zatytułowanych „Recepta na zdrowie”.

  Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów zerowych podczas zajęć dydaktycznych utrwalali zdobytą w tym zakresie wiedzę układając puzzle obrazkowe oraz rozsypanki sylabowe i wyrazowe w hasła promujące zdrowy styl życia. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie klas I – III rywalizowali ze sobą, dobrze bawiąc się i ucząc w zabawie sprawnościowo-matematycznej pt. „Pobiegnij i policz”. W rywalizacji pierwszoklasistów zwyciężyła klasa Ia wyprzedzając swoich rywali o 7sek, natomiast w klasach drugich sprawniej wykonali zadanie uczniowie IIa.

Efekty podejmowanych działań zostały zaprezentowane przez przedstawicieli klas 0-III podczas Dnia Zdrowia i Profilaktyki.

       Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Marlena Gałęziewska – dyrektor ZPO,

Zofia Benbenkowska – nauczyciel plastyki i techniki,

Elżbieta Kącka – nauczyciel wychowania fizycznego oraz członek Zespołu wychowawczo-profilaktycznego,

Alicja Zdziarska – nauczyciel świetlicy szkolnej oraz członek Zespołu wychowawczo-profilaktycznego.

W konkursie „Mamo, tato nie palcie przy mnie, proszę” Komisja postanowiła wyróżnić 11 indywidualnych prac plastycznych, a pośród nich przyznać 3 czołowe miejsca czterem następującym osobom:

I miejsce Natalia Nieliwodzka – kl.Ib

II miejsce Starzyk Albert – 0a

III miejsce ex aequo

Kabzińska Maja – 0b oraz Sadkowska Marta – kl.Ia

Wyróżnione i nagrodzone zostały również prace:

Filipa Kolwicza –0a, Julii Klein –Ib, Aleksandry Nadrowskiej – Ib , Wiktora Urbańskiego – Ia, Jakuba Kołakowskiego –Ia, Gabriela Golanko –0b i Wiktora Omana -0b.

Oceniając gazetki ścienne postanowiono:

I miejsce przyznać klasie IIa,

II miejsce klasie III

III miejsce uczniom z klasy IIb.

Wyróżnione prace indywidualne i zespołowe oraz podejmowane działania pozakonkursowe zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Poza tym przeprowadzono trzy konkursy międzyklasowe, w których uczestniczyli reprezentanci poszczególnych klas.

Pierwszy konkurs miał charakter teoretyczny i sprawdzał wiedzę uczniów(klas: VI, VII, VIII, IIIA g, IIIB g) nt. różnego rodzaju substancji uzależniających i ich wpływu na zdrowie człowieka. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani pielęgniarka Danuta Czarniewicz. Klasy były reprezentowane przez 2-osobowe zespoły, z których każdy odpowiadał na 4 pytania. Zwyciężył zespół z klasy VIIB, drugie miejsce zajęła klasa IIIA g a trzecie klasa VIIA.

Drugi konkurs był praktyczny i polegał na zaprezentowaniu przez poszczególne klasy wcześniej przygotowanych plakatów i gazetek profilaktycznych.

Trzeci konkurs również praktyczny polegał na zaprezentowaniu przez klasy krótkich scenek o tematyce profilaktycznej.

Uroczystość została urozmaicona przez dziewczęta klas IV- ch, które wykonały taniec ,,DIABEDANCE”, projekt Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Jest to jedna form wysiłku fizycznego, która ma na celu zwiększenie świadomości o zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca. Układ taneczny dziewczęta ćwiczyły pod kierunkiem pani E. Kąckiej.

Również uczennice ze szkolnego chóru pod kierunkiem pani J. Rutkowskiej przygotowały pouczającą scenkę pt. ,,Okropne nawyki”.

Dekorację hali sportowej, na której odbywała się uroczystość stanowiły plakaty wykonane przez uczniów przestrzegające przed agresją i substancjami uzależniającymi.

Uczniowie biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni.

Ponadto w holu szkoły został zorganizowany przez Panią pielęgniarkę Danutę Czarniewicz kącik profilaktyczny, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i pracowników szkoły.

Znalazły się w nim ulotki dotyczące zapobiegania różnym chorobom, m.in. nowotworom i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Oprócz tego można było tam znaleźć informacje na temat meningokoków, skutków palenia tytoniu (zarówno dla organizmu palacza, jak i otaczających go osób, tzw. biernych palaczy). Książeczka ,,Moje zdrowe i piękne zęby” zawierała informacje nt. profilaktyki próchnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki, które zawierały informacje o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Odwiedzający kącik profilaktyczny mogli zmierzyć ciśnienie oraz poziomu cukru we krwi.

Zgromadzone w kąciku pomoce oraz ulotki w dużym stopniu przyczyniły się do poszerzenia wiedzy nt. zdrowego stylu życia oraz do kształtowania właściwych postaw i nawyków sprzyjających zdrowiu.a

 

Dzień zdrowia i profilaktyki został przygotowany i zrealizowany pod kierunkiem zespołu nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w składzie: Barbara Głozak, Alina Krupińska, Alicja Zdziarska, Agnieszka Mierzejewska, Elżbieta Kącka, Żaneta Kołakowska, Danuta Brodowska, Marzanna Spocińska.

 

Zapraszamy do galerii


  

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved