foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Dzień Edukacji Narodowej


Dnia 11 października 2019 roku w naszej szkole celebrowano Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji a także zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, Urzędu Gminy i Rady Gminy oraz emerytowani nauczyciele. Jak co roku pod adresem nauczycieli padło wiele ciepłych słów ze strony p. Dyrektor Marleny Gałęziewskiej, Wójta Gminy Grudusk p. Marka Piotrowicza oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Katarzyny Radziejewicz i przewodniczącego Rady Gminy p. Michała Zakrzewskiego. Były życzenia, podziękowania i kwiaty. Dyrektor szkoły p. Marlena Gałęziewska wręczyła pedagogom i pracownikom administracji nagrody. W tym dniu także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Jabłonowska zaprezentowała wyniki konkursu na najlepszego nauczyciela w sześciu kategoriach. Wśród laureatów byli: p. Beata Ciska, p. Anna Mierzejewska, p. Mariusz Zygnerski, ksiądz Marcin Stankiewicz, p. Bogdan Tomaszewski i p. Jarosław Olszewski. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Okolicznościowy program artystyczny przygotowali uczniowie klas ósmych pod kierunkiem p. Anny Mierzejewskiej. Oprawę muzyczną i dekoracje zapewniła p. Jolanta Rutkowska. Młodzi artyści zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły, w których pokazali, jak trudna i odpowiedzialna jest praca nauczyciela i ile wymaga cierpliwości. W refleksyjny nastrój wprowadził zgromadzonych Jakub Harnaszkiewicz, recytując wiersz: „Być siewcą prawdy, mądrości, dobra…”.Ukazał w nim pracę pedagogów jako misję- trudną, lecz „płonącą dobrem i miłością”.

Całość uświetnił występ chóru, który zachwycił pięknym śpiewem i ciekawą choreografią. Uroczystość przebiegała w radosnej i miłej atmosferze.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved