foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

27 października 2016 roku uczniowie Gimnazjum i VI klas Szkoły Podstawowej wzięli udział w koncercie muzycznym, w formie programu profilaktyki uzależnień pt.: “WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”. Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy w wykonaniu GABRIELA FLESZARA. 

Muzyk w sposób przystępny opowiedział uczniom o uzależnieniach takich jak: papierosy, narkotyki. Gabriel Fleszar przedstawiając przykłady ze swojego otoczenia, poruszał problemy, z którymi spotykamy się w życiu codziennym.

Opowiadając o sobie, mówił o powrocie do papierosów. To co uważał, że już jest poza Nim, powróciło.Muzyk opowiadał historie związane ze swoim życiem osobistym, które dla młodych odbiorców wydały się dobrym argumentem.

 

Wielu z młodych ludzi, dowiedziało się iż najpiękniejszy okres nastoletni można sobie zmarnować dokonując złych wyborów. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy warto marnować sobie życie na uzależnienia? Na pewno pojawiła się nutka zadumy nad swoim

życiem. Być może niektórzy postawili sobie pytanie dotyczące ich drogi życiowej.

 

Muzyk podkreślił, że prawdziwą odwagą jest powiedzenie „Nie”. Asertywna postawa w sytuacji namawiania do złego, to bardzo trudne, ale powinniśmy się tego uczyć. Opowieści przeplatane były piosenkami nawiązującymi do tematu. Gabriel Fleszar zwrócił uwagę na kruchość życia, oraz cieszenia się chwilą. Ze spotkania na pewno każdy wybrał coś dla siebie.