foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

"Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia"

uczniów klas I

Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku

 

29 września 2017 roku o godzinie 1230 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia, uczniów klas pierwszych.

W tym roku szkolnym społeczność uczniowską zasiliło 30 pierwszoklasistów.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, uczniowie klas I prezentowali przygotowane wiersze i piosenki, a po części artystycznej przyszedł czas na uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pani dyrektor mgr M.Gałęziewska odczytała tekst ślubowania, a uczniowie głośno przyrzekali na Sztandar Szkoły być wzorowymi uczniami. Następnie Pani dyrektor dokonała aktu pasowania każdego ucznia.

Uroczystość ślubowania zaszczycili swoją obecnością rodzice i dziadkowie uczniów oraz goście z zewnątrz: Pani Wiesława Krawczyk - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ciechanowie; Pan Jarosław Wielechowski - inspektor do spraw szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przedstawiciel policji z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie - Pan Tomasz Żebrowski - dzielnicowy Gminy Opinogóra. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Jacek Oglęcki - Wójt Gminy Grudusk. Na uroczystość przybyli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Humięcinie wraz z wychowawczynią.

 Po uroczystym pasowaniu uczniów, głos zabrali przybyli goście: Pan Wójt - Jacek Oglęcki, Pani Wiesława Krawczyk oraz Pan Jarosław Wielechowski poruszając w swoich wystąpieniach temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Pierwszaki od gości otrzymali wyprawki- zestawy złożone z elementów odblaskowych w ramach trwającej kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny - wyprawka dla pierwszoklasistów", którą przygotował Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczniowie klas I otrzymali elementy odblaskowe w formie zawieszek, opaski odblaskowej oraz opaski LED - zakładanej na rękę lub obuwie, by byli bardziej widoczni w ruchu drogowym.

Pamiątkowe dyplomy wręczyły uczniom wychowawczynie- kl. Ia - mgr Elżbieta Czajkowska, kl. Ib - mgr Bożena Gąsiorowska. Uroczystość zakończyła się występem chóru szkolnego i pamiątkowymi zdjęciami poszczególnych klas z przybyłymi gośćmi.

Zapraszamy do galerii

 

2020 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved