foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

OBYWATELE YOUTRA – TU JESTEŚMY!

Podsumowanie projektu Fundacji reGeneracja „Obywatele Youtra – tu jesteśmy! Ciechanowsko – Przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży!” realizowany w ramach programu ERASMUS, miało miejsce 14 lutego 2018 roku.

 

W tym projekcie uczestniczyło 6 uczennic z oddziałów gimnazjalnych: Kinga Dobrowolska, Aleksandra Gadomska, Katarzyna Jędrzejewska, Agnieszka Perdjan,  Julia Sosnowska, Laura Sykucka, którego celem było tworzenie warunków społecznych dla prowadzenia przez młodzież dialogu usystematyzowanego w formie spotkań młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego i przasnyskiego z decydentami odpowiadającymi za obszary życia społecznego istotne dla młodzieży.

 

Uczniowie obejrzeli film podsumowujących projekt, a Prezes Fundacji pani Katarzyna Szmit podziękowała naszym uczennicom za aktywny udział w projekcie i zachęciła pozostałych uczniów do większej aktywności.

 

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved