foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

,, Odkrywamy tajemnice roślin”

Dnia 07.03.2018 na hali sportowej odbyła się prezentacja projektu, którego celem było doskonalenie umiejętności:

 • współpracy w grupie,
 • samodzielnego podejmowania działań w celu rozwiązania określonego problemu,
 • prezentacji efektów pracy,
 • podniesienie świadomości uczniów nt. budowy i funkcjonowania roślin, ich bogactwa i różnorodności.

Problem do rozwiązania w projekcie był następujący:

 • Czy potrafimy stworzyć i utrzymać dobre relacje w grupie oraz dokonywać podziału zadań zgodnie z indywidualnymi  kompetencjami?,
 • Czy potrafimy gromadzić i weryfikować dane na określony temat oraz poszukiwać ciekawych sposobów prezentacji efektów pracy?.

Uczestnicy projektu to uczniowie klas II oddziałów gimnazjalnych:

Kacper Umiński, Damian Kozicki, Adrian Kamiński, Mateusz Michalski, Jakub Chołuj,

Jakub Walis, Jakub Szewczak, Milena Miłoszewska, Kalina Smolińska, Sylwia Smoleńska,  Klaudia Sadkowska, Weronika Bober,  Wiktoria Stryjewska, Izabela Derewicz, Julia Głozak.

  

Uczniowie pracując w zespołach zadaniowych gromadzili wiadomości merytoryczne nt. budowy komórkowej i tkankowej roślin, substancji zapasowych występujących w różnych częściach roślin, substancji trujących oraz leczniczych zawartych w tych organach.

Opracowali prezentacje multimedialne o :

 • budowie wewnętrznej komórek i tkanek roślinnych,
 • roślinach leczniczych,
 • roślinach trujących.

Przygotowali materiały i przeprowadzili doświadczenia polegające na:

 • wykrywaniu skrobi w roślinach,
 • wykrywaniu chlorofilu,
 • wykrywaniu tłuszczów w roślinach.

Opracowali i wykonali modele przestrzenne komórek roślinnych.

Wykonali ,,Stragan z owocami i warzywami” w formie piramidy zdrowia.

Opracowali  pytania i regulamin konkursu o budowie i właściwościach roślin. Konkurs przeprowadzono na koniec prezentacji projektu, zapraszając do udziału  jednego przedstawiciela z klas siódmych Szkoły Podstawowej oraz II i III oddziałów gimnazjalnych. Zwycięzcą został uczeń klasy IIIA- Piotr Humięcki, drugie miejsce zajęła uczennica klasy IIIB- Karolina Chmielińska a trzecie, uczennica klasy IIB- Weronika Dąbrowska. Nagrodami były owoce: ananas, melon, Pamelo.

Realizacja projektu trwała od 02.02.2018r do 05.03.2018r, opiekunem była pani B. Głozak.

ZAPRASZAMY DO GALERII 

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved