foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

 Pasowanie na czytelnika

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 Tradycją biblioteki szkolnej jest Pasowanie na czytelnika. W bieżącym roku szkolnym uroczystość miała miejsce  20 marca 2018 r.

W obecności Dyrekcji – Marleny Gałęziewskiej i Sylwii Olszewskiej, wychowawców klas – Elżbiety Czajkowskiej i Bożeny Gąsiorowskiej i bibliotekarki szkolnej – Mirosławy Krzyczkowskiej, do braci czytelniczej przyjęto 30 uczniów klas I.

Celem spotkania było zainteresowanie uczniów książką, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej pierwszaki obejrzały program artystyczny przygotowany przez starszych uczniów. W rolę aktorów wcielili się: Piotrek Kaniewski, Ewa Krzyczkowska, Patrycja Fryc, Alicja Rudzińska, Klaudia Liberadzka, Kinga Krzyczkowska i Aleksandra Żmijewska. Zaprezentowane ciekawe scenki oraz wiersze, pokazały uczniom  klas I w jaki sposób należy szanować książki.

W drugiej części, po złożeniu przyrzeczenia, uroczystego pasowania dokonała pani dyrektor Marlena Gałęziewska.

Na zakończenie każdy czytelnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zakładkę oraz dzienniczek lektur. Wychowawcom klas bibliotekarka wręczyła Prośby książki oraz dyplomy dla klasy. Była to również okazja do samodzielnego wypożyczenia pierwszej książki.

 ZAPRASZAMY DO GALERII

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved