foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Dzień Edukacji Narodowej

 

      Dnia 12.10.2018r. w naszej szkole świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na akademię zostali zaproszeni wszyscy pracownicy szkoły a także emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

     Swoją obecnością zaszczycili nas również:  Pan Jacek Oglęcki - Wójt Gminy Grudusk, Pani Hanna Bęcławska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Marek Szpakut - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Pani Małgorzata Miłoszewska - skarbnik Gminy Grudusk, Pani Anna Nałęcz - inspektor  do spraw księgowości oświatowej i instytucji kultury,  Pani Danuta Czarniewicz - licencjonowana pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SALUS"  w Grudusku, Pani Joanna Sadowska - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku.Na wstępie dyrektor szkoły Pani mgr Marlena Galęziewska wygłosiła okolicznościowe przemówienie i wręczyła pedagogom i pracownikom obsługi nagrody. Otrzymali je: Pani Sylwia Olszewska, Pani  Mirosława Krzyczkowska, Pani Alina Krupińska, Pani Beata Ciska, Pani Dina Duszyńska oraz Pan Stanisław Niewiadomski.

Następnie głos zabrał  Pan Jacek Oglęcki, który złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. Słowa podziękowania i uznania, Pan Wójt skierował  do Pani Dyrektor - Marleny Gałęziewskiej, którą uhonorował nagrodą Wójta. Pan Wójt, wręczył nagrody książkowe Paniom: Marzannie Spocińskiej, Alinie Krupińskiej, Beacie Ciskiej, Helenie Kalinowskiej oraz Zofii Benbenkowskiej gratulując szczególnych osiągnięć w pracy  z uczniami  oraz promowania Naszej Szkoły w powiecie i kraju.

Wiele ciepłych słów do nauczycieli skierowały: przewodnicząca Rady Rodziców -  Pani Joanna Sadowska i pielęgniarka szkolna - Pani Danuta Czarniewicz.

W tym dniu  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego -  Patryk Siuda i Izabela Derewicz zaprezentowali wyniki II edycji konkursu na Najlepszego Nauczyciela.

Zwycięzców wyłoniono w następujących kategoriach:

,,Do rany przyłóż” - Pani Anna Mierzejewska, 

,,Słodka jak miód” – Pani Paulina Nawrocka,

,,Jak z wybiegu” - Pan Mariusz Zygnerski,

 "Urodzony optymista” -   Ksiądz Marcin Stankiewicz ,

 ,,Szybki jak wiatr”   -   Pan Jarosław Olszewski,

,, Przywódca”  - Pani  Beata Ciska,

,, Stróż prawa” - Pani Marzanna  Spocińska,

 "Kosa” - Pani  Maria Sikorska,

,,Sportowiec roku” - Pan  Bogdan Tomaszewski.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe medale.

 

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej były słowa Kamila Cypriana Norwida ,,Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych pod kierunkiem Pani Anny Mierzejewskiej. Oprawę muzyczną zapewniła Pani Jolanta Rutkowska, zaś scenografię – Pani Zofia Benbenkowska. Młodzi ludzie słowem i piosenką wyrazili  wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i cierpliwe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Na koniec wszyscy zebrani udali się na obiad.

ZAPRASZAMY DO GALERII

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved