foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

W dniu 25 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Grudusku odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia. Był to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas pierwszych – Pani Alina Krupińska i Pani Agnieszka Mierzejewska. Podczas imprezy pierwszoklasiści udowodnili, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze.

Bardzo ważną częścią uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie na ucznia wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor Marlenę Gałęziewską. Uczniowie w obecności sztandaru złożyli uroczyste ślubowanie. Głośno i z przekonaniem przyrzekali, że będą sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z rodzicami przeszli do klas, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez trójki klasowe.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce szkolnej.

 

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved