foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

GODZINY  PRACY  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

W  ROKU SZKOLNYM  2019/2020 OKRES II

  

Imię  i nazwisko  nauczyciela

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA 

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr  Alicja  Zdziarska

 800- 1600 1200 - 1600 700 - 1400 700 - 1100 700 - 1600

mgr  Jolanta Rutkowska

700 - 800 700-1200 1400 - 1600 1100- 1600 ..............

 

 

 

 

 

 

2020 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved