foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Autobus szkolny

Rozkład dowożenia i odwożenia dzieci

Informacje dla rodziców i uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Grudusk w roku szkolnym 2020/2021

Dowożenie:

Mały autobus:

I kurs:

godz. 6:55 –Kozły

godz. 7:00 – Mierzanowo

godz. 7:05 – Łysakowo

godz. 7:10 – Szkoła Humięcino

 

II kurs:

godz. 7:15 – Łysakowo Kolonia

godz. 7:18 – Humięcino-Klary

godz. 7:25 – Leśniewo Dolne

godz. 7.30 – Humięcino-Andrychy

godz. 7:35 – Zakrzewo

godz. 7:40 – Szkoła Humięcino

godz. 7:43 – Łysakowo

godz. 7:50 – Szkoła Grudusk

 

III kurs:

godz. 7:55 – Purzyce-Trojany

godz. 7:58 – Purzyce-Rozwory

godz. 8:05 – Szkoła Grudusk

 

Duży autobus:

I kurs:

godz. 6:45 – Humięcino-Koski

godz. 6:50 – Stryjewo Wielkie

godz. 6:55 -  Nieborzyn

godz. 7:00 – Przywilcz

godz. 7:10 – Szkoła Grudusk

 

II kurs :

godz.7:15 – Strzelnia

godz. 7:20 – Pszczółki Górne

godz. 7:30 – Wiśniewo

godz. 7:40 – Szkoła Grudusk

 

III Kurs:

godz. 7:45 – Żarnowo

godz. 7:50 – Wiksin

godz. 7:55 – Rąbież Gruduski

godz. 8:00 – Kołaki

godz. 8:05 - Szkoła Grudusk

Odwożenie:

Mały autobus:

I kurs:

godz. 13.30 – Szkoła Grudusk, Sokołowo, Łysakowo, Humięcino, Mierzanowo, Kozły, Zakrzewo Wielkie, Humięcino-Andrychy, Leśniewo Dolne, Humięcino-Klary

 

II kurs:

godz.14:25 – Szkoła Grudusk, Sokołowo, Łysakowo, Humięcino, Mierzanowo, Kozły, Zakrzewo Wielkie, Humięcino-Andrychy, Leśniewo Dolne, Humięcino-Klary, Purzyce-Trojany, Borzuchowo-Daćbogi, Purzyce-Rozwory, Sokólnik

 

Duży autobus:

I kurs:

godz. 12:40 – Szkoła Grudusk, Wiśniewo, Pszczółki, Przywilcz, Nieborzyn, Stryjewo, Humięcino-Koski

 

II kurs:

godz. 13:30 – Szkoła Grudusk, Kołaki, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Sokólnik, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Borzuchowo-Daćbogi

 

III kurs:

godz. 14:20 – Szkoła Grudusk, Wiśniewo, Pszczółki, Przywilcz, Nieborzyn, Stryjewo, Humięcino-Koski

 

IV kurs:

godz. 15:10 – Szkoła Grudusk, Kołaki, Trojany, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo

 

 UWAGA:

Organ prowadzący szkoły zastrzega zmiany w niniejszym rozkładzie. Kolejność odwożenia zostaje ustalona przez dyrekcję szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, po otrzymaniu planów zajęć lekcyjnych.

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved