foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Absolwenci Szkoły Podstawowej

Każdego roku Szkołę Podstawową im. Wł. Broniewskiego w Grudusku opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum Publicznym im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku.

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Grudusku

Absolwent szkoły:

- dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i szkole;
- pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych ludzi;
- traktuje nauką jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, na ogół nie uczy się wszystkiego bezkrytycznie. Ma określony , dość szeroki krąg zainteresowań,-któremu poświęca swój czas i który stara się rozwijać;
- jest otwarty, chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. W grupie potrafi działać zgodnie z-obowiązującymi w niej zasadami;
- interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji;
- jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów;
- jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo- na ogół się nie nudzi;
- jest krytyczny. Potrafi zdobyte wiadomości selekcjonować, porządkować i oceniać ich przydatność do określonego celu;
- jest prawy, rozróżnić złe i dobre uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje;
- jest tolerancyjny .Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego;
- jest punktualny. Dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Grudusku pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

- ankiety skierowane do gimnazjalistów,
- przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
- przeprowadza rozmowy z nauczycielami gimnazjów,
- organizuje spotkania dla absolwentów,
- zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
- organizuje zimowe i letnie wyjazdy pozaszkolne,
- otrzymujemy informacje o naszych absolwentach z klubów sportowych,
- pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (Facebook, Nasza -klasa).

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

- podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
- analizy wyników i podejmowania działań dla uczniów po diagnozie wstępnej w G1, analizie EWD do pracy w

nowym roku szkolnym, w SP określenia, jak wiedza i --umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
- stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,

- przedstawiania sylwetek naszych absolwentów uczniom jako element motywacji do pracy, - nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy.

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:

- wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,
- absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły (lekcje wychowawcze, Dzień Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia, konsultacje),
- udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Święto Szkoły, Jasełka, Festyny, Jubileusze,

Pasowanie pierwszoklasisty, Dzień Dziadka i Babci, Święto--Rodziny, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami), - letnie i zimowe wyjazdy pozaszkolne,
- byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do SP.

Absolwentami naszej szkoły są osoby znane w Polsce i na świecie:

prof. Jerzy Bralczyk
lekarz medycyny Edward Chrostek

lekarz medycyny Paweł Sobierajewski

senator Benedykt Pszczółkowski
ks. Andrzej Zdziarski
ks. Michał Świątecki

Absolwentami są również przedstawiciele władz gminy:

Marek Piotrowicz - przewodniczący Rady Gminy

Anna Betlińska -  skarbnik Gminy

Alicja Wolińska - księgowa

Andrzej Czarniewicz - kierownik geodezji

Jerzy Czarniewicz - inspektor zamówień publicznych i obrony cywilnej

Maria Kowalska- inspektor do spraw oświaty

Jan Woliński - radny

 

 

Pracownicy naszej szkoły uczęszczali również do Szkoły Podstawowej

im. Wł. Broniewskiego w Grudusku

Marlena Gałęziewska - dyrektor ZPO

Marzanna Spocińska - nauczyciel historii

Anna Szczyglak - nauczyciel historii

Mirosława Krzyczkowska - nauczyciel biblioteki

Katarzyna Rykowska - nauczyciel matematyki

Bożena Gąsiorowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Borzuchowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Głozak - nauczyciel wych. fizycznego

Renata Siuda - nauczyciel wych. przedszkolnego

Kinga Piotrowicz - nauczyciel wych. przedszkolnego

Paweł Bęcławski - kierownik administracyjny

Danuta Przewodowska - kucharka

 

Wielu rodziców uczniów naszej szkoły jest absolwentami Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego:

Justyna Siuda, Anna Przemyłska , Damian Przewodowski , Paweł Domański, Dorota Adamkowska, Ewa Sobolewska, Lidia Nowicka.

2022 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved