foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

ROK SZKOLNY 2020/2021

NASZE AKCJE

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

NASZE AKCJE

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

roku szkolnym 2017/2018 chęć pracy w wolontariacie wyraziło 50 uczniów.
NASZE AKCJE

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 do pracy wolontarystycznej zgłosiło się 41 osób, w tym 4 uczennice ze szkoły podstawowej.

 

  Oto nasze akcje